Algemene voorwaarden

Ondanks dat SaniMat.be/Mattenwinkel.be handelen in kwalitatieve producten, optimale service, verzorgde en snelle levering is het toch belangrijk om goede afspraken te maken alvorens u tot kopen overgaat per mail, telefoon, fax, internet.

Indien u klachten heeft betreffende eender welk onderdeel van SaniMat.be/Mattenwinkel.be dan kan u steeds terecht op het nummer +32(0)14 37 37 04.  Dit tijdens de werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.  Voor alle duidelijkheid, wij helpen u snel en efficiënt in het belang van beide partijen.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door een aankoop via SaniMat.be/Mattenwinkel.be tot stand gekomen zijn.  Alvorens de aankoopprocedure af te sluiten wordt u duidelijk gewezen op het al dan niet aanvaarden van deze voorwaarden.  Indien u hiermee akkoord gaat is de overeenkomst ook bindend en kan na aankoop niet verworpen of vervangen worden door uw eigen aankoop overeenkomsten.

Via SaniMat.be/Mattenwinkel.be verkopen wij matten waar wij tal van jaren een praktijkervaring mee hebben. Mocht u als klant toch nadelige werking ervaren, gelieve dit dan te melden van zodra de vaststelling plaatsvindt.  Mogelijk kan de oorzaak liggen aan het niet juist gebruik, of behandeling of onderhoud liggen.  Het grootste deel van  positieve en negatieve ervaring en met de producten van SaniMat.be/Mattenwinkel.be kregen wij door feedback met ons cliënteel.  

Onze grootste zorg gaat uit naar uw eerste aankoop.  Dit enkel en alleen om een vervolg aankoop te realiseren.  Het zal dus nooit de bedoeling zijn aan u te verkopen met als enig doel om te verkopen.  Alle producten die te kopp aangeboden worden zijn zo volledig mogelijk en ter goeder trouw omschreven.

Om de kans te vergroten dat u tevreden bent met uw aankoop vragen wij uitdrukkelijk gebruik te maken van ons gratis advies.  Bij de minste twijfel betreffende de toepassing en/of werking van de aangeboden producten neemt u gewoon contact met ons op. Telefonisch of per mail.

Algemene voorwaarden gaan in vanaf het moment dat u een aankoop plaatst via mail, fax, telefoon of webwinkel.

Controle op uw aankoop
Nadat u een bestelling plaatst krijgt u aan bevestiging ter controle van de gegevens die uzelf hebt inbracht.

- uw adres- en contact gegevens.
- uw bestelde producten, met prijs en mogelijk bijkomende verzend- en/of administratiekosten, en het totaalbedrag inclusief BTW.
- Het nummer en datum van uw bestelling.
- de referentie gegevens waar u terecht kan voor vragen.Prijs
De gepubliceerde prijs is vermeld in € , exclusief BTW 21% voor SaniMat.be en inclusief btw voor Mattenwinkel.be en exclusief verzendkosten. De vermelde prijzen zijn onder voorbehoud, totdat u de bevestiging van uw bestelling heeft ontvangen.
Indien door onvoorzien omstandigheden de bestelde goederen niet leverbaar zijn, stellen wij u hiervan in kennis.  Als een vervangende aankoop niet mogelijk is storten wij u de eventueel betaalde sommen onmiddellijk terug.

In overeenstemming met de E-commerce richtlijn inzake Belasting over de toegevoegde waarde (BTW) op "online services" (Richtlijn van de Raad 2002/38/EG) geldt het Belgische  BTW-percentage van 21% voor alle landen behorende tot de Europese Unie (EU), aangezien “SaniMat in België is gevestigd. EU-bedrijven zijn vrijgesteld van BTW indien zij hun EU BTW-nummer verschaffen. Bedrijven en inwoners van niet-EU-landen zijn vrijgesteld van BTW.

Betaling
Indien u als particulier via bank wilt betalen dient het volledige bedrag van uw bestelling op onze rekening te zijn bijgeschreven voordat u uw bestelling komt afhalen, of voordat wij uw bestelling verzenden. Na een telefonische afspraak is het ook mogelijk uw bestelling tegen contante betaling bij ons af te halen.

Betalen achteraf is alleen mogelijk voor bedrijven. Bij een eerste bestelling en voor een bedrag van meer dan € 800,- vragen wij u de helft vooruit te betalen. Zodra wij de betaling ontvangen hebben zal uw bestelling zo snel mogelijk verzonden worden. Het overige bedrag kan dan voldaan worden op 30 dagen na factuurdatum.

Levertijd
Per artikel is een niet bindende levertermijn  aangegeven.  Helaas is door oncontroleerbare omstandigheden, transport, files, productie achterstand, overmacht  etc. de kans reëel dat de levering iets vroeger en in het slechtste geval later kan aangeboden worden.  Van zodra wij daar vooraf kennis van kunnen nemen zullen wij niet aarzelen u daarvan op de hoogte te brengen.

Als de levering toch langer mocht duren dan aangegeven heeft u het recht uw aankoop te annuleren of het product te wijzigen  in een alternatief product.

Deze annulatie is van kracht als ze ons toekomt voordat uw aankoop verzonden werd.  Aldus kan u best even telefonisch afstemmen alvorens te annuleren.  “mattenwinkel.be” of haar vertegenwoordigers kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van een laattijdige levering.  Neem dus vooraf steeds contact op.

SaniMat.be behoudt zich het recht om deelleveringen uit te voeren, zodat de bestelling in twee of meer zendingen zal verzonden worden.  Tenzij de u bij de bestelling aangeeft dat dit niet wenselijk is.


Verzendkosten
Per artikel is er een gewicht per eenheid weergegeven. Dit is bepalend voor de verzendkosten.  SaniMat.be  zal steeds, het voor u, meest voordelige tarief aanrekenen.  Uiteraard afhankelijk van het land van bestemming.  Uitgezonderd zijn de transportkosten voor matten op pallet en zendingen meer dan 30 kg. De transportkosten voor deze producten worden per opdracht berekend en u meegedeeld in een bijkomende orderbevestiging.

De verzendkosten staan op de orderbevestiging en factuur vermeld. Voor bestellingen die worden afgehaald worden geen verzendkosten in rekening gebracht, ongeacht of dat op de orderbevestiging staat.


Garantiebepalingen
SaniMat.be  geeft een garantie op de door haar geleverde producten. De duur van deze garantie is gerelateerd aan de verwachten levensduur van de producten. Maar minimale een jaar.  Dit met uitzondering van de levensduur afzonderlijk aangegeven bij de product eigenschappen. Deze garantie bestaat uit de reparatie of vervanging van producten welke, buiten de schuld van de consument, ongebruikelijke beschadigingen vertonen. Indien binnen 30 dagen na aflevering ongebruikelijk beschadigingen  aan het product ontstaan, welke aantoonbaar te wijten zijn aan het product, zal SaniMat.be direct een vervangend product toesturen. Na de periode van 30 dagen na aankoop kunt u het product ter reparatie terug sturen. Naast de garantie van SaniMat.be garanderen de fabrikanten een fabrieksgarantie van 1 jaar. Voor producten die u bij “SaniMat.be” kocht kan u de hele levensduur van het product terecht voor ondersteunende informatie.

Beschadiging tijdens transport
SaniMat.be  is verantwoordelijk voor mogelijke beschadiging van de producten tijdens het transport. Na aflevering van het product, en acceptatie door de klant, neemt de klant deze verantwoordelijkheid over. Dit is bij wet geregeld.  Controleer de zending altijd op eventuele grove beschadigingen,  voordat u het pakket accepteert. Weiger de zending als er schade is. Als u ons hierover inlicht, zullen wij snel voor een nieuwe  zorgen.  Neem bij problemen altijd direct contact met ons op.Bedenkingperiode
Als koper heeft u  tot 7 dagen, na bestelling van het product, het recht de bestelling ongedaan te maken. Zelfs zonder opgaven van reden.  Al is dat leerzame informatie voor onze toekomst. Annuleer uw bestelling via mail aan verkoop@mattenwinkel.be met opgave van de referentiegegevens. .
Dit is niet van toepassing voor reeds ontvangen aankopen. Deze reeds ontvangen artikelen kunnen teruggezonden worden in een ongeopende verpakking. Het risico en de kosten voor deze retour zijn voor rekening van de klant. Bij geopende verpakking kunnen wij het artikel  alleen terug nemen indien het onbeschadigd is en in originele verpakking. Reeds betaalde zendingen worden u teruggestort binnen 30 dagen.

Vragen en klachten
Alle vragen, opmerkingen, advies, product informatie enz. kunnen gesteld worden per mail op info@SaniMat.be. Voor vragen en/of klachten betreffende gedane aankopen/bestellingen kan u terecht op info@sanimat.be met vermelding van het referentienummer en klant gegevens. Alle geschillen zullen via de rechtbank van Arrondissement Turnhout ( België) in een win/win situatie opgelost  worden.

Laat dit duidelijk zijn, gezien de inspanningen die wij leveren om een product bij een tevreden klant te krijgen dusdanig groot zijn, zullen wij kosten nog moeite sparen om deze tevreden relatie ook te bewaren.  Alles kan fout gaan door onvoorziene omstandigheden, maar de wijze van afhandeling is  een vast gegeven.